Przejdź do treści

Pomoc

Zgłaszanie konsultacji

Użytkownicy chcący przesłać swoją propozycję konsultacji społecznej do urzędu mogą skorzystać z takiej opcji używając przycisku . Po kliknięciu w przycisk użytkowni zostanie przeniesiony do widoku e-Usług urzędu z domyślnie wybranym formularzem zgłoszenia konsultacji. W celu jego wypełnienia należy kliknąć w przycisk Wypełnij formularz.

Natomiast osoby niezalogowane do systemu, po kliknięciu w przycisk , zostaną przeniesione do widoku wyboru sposobu logowania.

Kolejnym krokiem użytkownika jest uzupełnienie wskazanych pól formularza tworzonej konsultacji społecznej.

Uwaga!

Pola oznaczone "*" są polami obowiązkowymi. Brak uzupełnienia jednego lub więcej pól oznaczonych "*" spowoduje blokadę wysyłki formularza zgłoszeniowego do urzędu.

Ostatnią czynnością tworzenia zgłoszenia konsultacji jest przesłanie formularza poprzez kliknięcie przycisku Zgłoś konsultacje. Formularz trafi do urzędu w celu dalszego procedowania zgłoszenia. Użytkownik może podejrzeć obecny status przesłanej konsultacji korzystając z przycisku i podglądu zakładki "Zgłoszone przeze mnie", gdzie można śledzić proces przebiegu konsultacji, dokonywać korekt konsultacji w przypadku jej zwrotu oraz wglądu do historii.

 


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt ”E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy” jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego