Przejdź do treści

Pomoc

Dokonywanie płatności

System umożliwia proste i wygodne dokonywanie płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, funkcjonalność została opracowana w ten sposób, by przypominała dokonywanie zakupów. Dokonanie płatności polega na dodawaniu poszczególnych pozycji do koszyka  za pomocą przycisku , wówczas dana kwota zostanie dodana jako pozycja do koszyka znajdującego się w prawym górnym rogu .

System uniemożliwia dodanie do koszyka danej płatności wielokrotnie. Można dodawać do koszyka dowolną liczbę pozycji z listy opłat. W każdym momencie można podejrzeć zawartość koszyka, klikając na . Aby zamknąć koszyk, kliknij . Jeśli chcesz usunąć pozycję z koszyka, kliknij na ikonkę kosza .

Masz możliwość również modyfikować kwotę dodaną do koszyka, klikając ikonę umieszczoną obok kwoty  . Dokonaj edycji kwoty, następnie kliknij OK.

Jeśli chcesz dokonać płatności za pozycje znajdujące się w koszyku, kliknij . W zależności od wyboru sposobu płatności i banku zostaniesz przekierowany do systemu płatności internetowych  Paybaynet Krajowej Izby Rozliczeniowej, albo pośrednika płatności Blue Media.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt ”E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy” jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego