Przejdź do treści

Polityka prywatności i klauzula informacyjna

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.


Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://eurzad.stare-juchy.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego https://eurzad.stare-juchy.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach  serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym https://eurzad.stare-juchy.pl  z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych jest Pan Michał Cupiał, z którym można się kontaktować na adres Urzędu lub email: iod@stare-juchy.pl

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA

 1. Dane Użytkownika obowiązkowo wymagane do logowania i pobierane z profilu zaufanego e-PUAP to: imię nazwisko, PESEL, adresu skrytki ePUAP i adresu email. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wcelu zapewnienia łatwego dostępu do usług publicznych. Adres email można w każdym momencie zmienić samodzielnie w zakładce Moje konto.

 2. Pozostałe dane Użytkownika znajdujące się w zakładce Moje konto są podawane dobrowolnie przez Użytkownika. Podanie danych wskazanych jako nieobowiązkowe oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu ułatwienia korzystania z platformy e-Urząd i e-Usług (np.poprzez autouzupełnienie danych w formularzach).
  Użytkownik może samodzielnie usunąć/edytować dane w zakładce Moje konto po zalogowaniu.

 1. Dane podawane w formularzach udostępnionych w ramach poszczególnych e-Usług, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu obsługi złożonego przez Użytkownika wniosku. Ich podanie jest obowiązkowe. Jeśli Użytkownik nie wypełni wymaganych danych, wniosek zostanie odrzucony lub użytkownik zostanie poproszony o ich uzupełnienie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane, których podanie jest obowiązkowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt, w zależności od przyznanej kategorii archiwalne

 2. Dane, których podanie jest dobrowolne, są przechowywane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, poprzez samodzielne usunięcie danych lub zgłoszenie żądania do administratora.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe będą ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W zakresie danych podawanych obowiązkowo Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W zakresie danych podawanych dobrowolnie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych oraz ich edycji oraz usunięcia poprzez samodzielną edycję lub usunięcie danych w zakładce Moje konto.

Niezależnie od kategorii danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z przysługujących praw prosimy kontaktować się na adres Urzędu Gminy Stare Juchy lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt ”E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy” jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego