Przejdź do treści

Pomoc

Skróty klawiszowe

Aby usprawnić i przyśpieszyć pracę na komputerze a także poruszanie się na stronach internetowych, także na stronie niniejszego portalu, można używać skrótów klawiszowych. Przykłady najpopularniejszych skrótów:

Enter - wykonaj wybrane polecenie;

Tabulator - zmiana aktywnego pola, przejście do następnej opcji;

Shift + Tabulator - zmiana aktywnego pola, przejście do poprzedniego pola;

Tabulator+Enter - przejście do aktywnego pola;

Ctrl+F - znajdź w otwartym oknie;

Ctrl+C - kopiuj zaznaczony tekst;

Ctrl+V - wklej skopiowany wcześniej tekst;

Ctrl + + - powiększ stronę;

Ctrl + - - zmniejsz stronę;

Ctrl + 0 (klawisz zero) - wielkość oryginalna strony;

Spacja - przewijanie strony w dół;

Strzałki na klawiaturze góra/dół - przewijanie strony do góry i do dołu;

Ctrl +L - wpisanie nowego adresu strony w przeglądarce.

 

 

 

 

 


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt ”E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy” jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego