Przejdź do treści

Pomoc

Logowanie standardowe

Do systemu można logować się również za pomocą logowania standardowego poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Aby zalogować się za pomocą adresu e-mail oraz hasła, należy wybrać na stronie głównej  Logowanie standardowe

 

oraz wprowadzić swój adres e-mail oraz ustalone hasło. Można zapamiętać dane logowania, aby nie wprowadzać ich ponownie przy kolejnej wizycie na stronie, w tym celu trzeba zaznaczyć pole Zapamiętaj mnie.

Uwaga!

Logowanie standardowe dostępne jest dopiero po pierwszym logowaniu Profilem Zaufanym. Po zalogowaniu za pomocą adresu e-mail i hasła nie są dostępne wszystkie funkcjonalności systemu.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt ”E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy” jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego